Tag Archives: hộp quà trung thu

Quy trình in ấn và sản xuất Hộp carton sóng

Quy trình in ấn và sản xuất Hộp carton sóng

Quy trình in hộp carton sóng Ngành công nghiệp sản xuất bao bì carton đóng góp cơ bản cho tất cả các ngành nghề hàng hóa. Ngành công nghiệp bao bì phát triển lớn mạnh song song cùng các lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Thực tế các sản phẩm hàng hóa đều rất cần sở […]

Quy trình sản xuất Hộp carton lạnh, hộp cứng

Quy trình in ấn Hộp carton lạnh Hộp carton lạnh là một trong số những loại bao bì cao cấp, có chi phí sản xuất cao cũng như quy trình gia công phức tạp. Thường thì các doanh nghiệp sử dụng để làm hộp quà trung thu, hộp quà tết, hộp rượu. Hoặc những hộp […]