Hóa Đơn Bán Hàng 2 Liên

  • Chất liệu: giấy carbonless 01-02 liên.
  • Không cần lót giấy than.
  • Đóng cuốn răng.
  • Kích thước: khổ A5. Hoặc kích thước tùy chỉnh theo yêu cầu
  • Số lượng: tối thiểu từ 50 cuốn.
Mã: ILG-20150000 Danh mục: