Catalogue Cao Cấp

  • Kích thước tập nhỏ như 5,5 x 9 cm và 9 x 11 cm. Đây là kích thước tiêu chuẩn cho hướng dẫn sử dụng, báo cáo, danh mục và tạp chí.
  • Đối với những người dự định sử dụng Catalogue làm tài liệu bán hàng. Hãy sử dụng không gian một cách khôn ngoan bằng cách đặt các hình ảnh và văn bản quan trọng. Chỉ đặt thông tin có thể giúp khách hàng của bạn hiểu các tính năng của sản phẩm.
  • Nếu bạn cần không gian rộng hơn, Catalogue A4 có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn. Cuốn Catalogue nhỏ có kích thước này là lý tưởng cho các dự án lớn. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc quá tải trang.
Mã: ILG-20110001 Danh mục: