In menu gấp 4

In menu gấp 4 có thể mang theo và dễ dàng trao cho người qua đường. Đây cũng là sản phẩm lý tưởng cho các nhà hàng có dịch vụ giao đồ ăn nhanh.

Menu gấp 4 nhỏ gọn
21×29 được gấp lại thành kích thước 21×7 tiện dụng
Giấy cán bóng hoặc cán mờ tùy chỉnh

Mã: ILG-03060113 Danh mục: