Category Archives: Chất liệu giấy

Mỗi loại ấn phẩm đều cần những chất liệu giấy khác nhau để có thể phát huy được tối đa sức ảnh hưởng tới thị trường cũng như khách hàng tiềm năng. INLONGGIA tuyển chọn những sản phẩm giấy nhập khẩu từ nhiều quốc gia có ngành công nghiệp in ấn phát triển như Anh, Nhật Bản, Hàn quốc … Để có thể chọn được loại chất liệu tốt nhất cho sản phẩm hãy tham quan đanh mục này.